TAG คำค้น " Resort"อัมพวาครับ ที่พักอัมพวาน่าไป

อัมพวาครับ ที่พักอัมพวาน่าไป

พักผ่อนริมคลอง เที่ยวชมหิ้งห้อย ท่ามกลางบรรยากาศไทยเดิม